"Rozczarowanie Spowodowane Niską Jakością , Pamięta się na długo po
przeminięciu Radości spowodowanej niską ceną"
Aldo Gucci

Zakres Usług

Obsługa muzyczna imprez

– weselnych 
–  firmowych 
–  okolicznościowych (18-stki, 30-stki, 40-stki… , jubileusze małżeńskie etc.)
– klubowych
– plenerowych

Oprawa wizualna sali – dekoracyjne oświetlenie LED-owe

Wynajem nagłośnienia