"Rozczarowanie Spowodowane Niską Jakością , Pamięta się na długo po
przeminięciu Radości spowodowanej niską ceną"
Aldo Gucci

Nagłośnienie Obiektów

Firma Hermes Audio koncentruje się przede wszystkim na tym żeby było dobrze słychać.

Zajmujemy się projektowaniem oraz instalacją:

– nagłośnienia wszelkich obiektów , od małych klubów czy restauracji do obiektów użyteczności publicznej
– rozbudowanych systemów radiowęzłowych w technice 100V

Dzięki wieloletniej współpracy z dystrybutorami sprzętu nagłośnieniowego jesteśmy w stanie zapewnić atrakcyjne warunki handlowe na zakup produktów potrzebnych do realizacji inwestycji.

Zapraszamy do współpracy.